הרצאות והדרכות במגוון בנושאים הקשורים לבטיחות בעבודה וחומרים מסוכנים.

החוק מחייב כל מעסיק להעביר הדרכות בטיחות לעובדיו:

"מחזיק במקום העבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום שבו מועסק העובד והוראות עדכניות לשימוש ולהפעלה בטוחה של הציוד וחומרי העבודה במקום".

בסעיף שלוש בתקנות של הדרכות עובדים מדגיש המחוקק כי - מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכות עבודה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא כי כל עובדיו בקיאים מודעים לסיכונים בעבודה, מבינים היטב את אמצעי הזהירות ופועלים לפיהם.

הדרכות בטיחות יינתנו לעובדים לפחות אחת לשנה.

כחלק מנושא הבטיחות, אנו כמו כן מעניקים שירות לבניית תיק שטח לכלל סוגי המבנים.לפרטים התקשרו:

09-7450329לקבלת הצעת מחיר: