ביקורת שנתית למוסדות חינוך

אנו בעלי הסמכה לביצוע ביקורת שנתית במוסדות חינוך – גני ילדים ובתי ספר.

בנוסף, אנו מעניקים שירות להפקת תיק שטח על כלל מרכיביו מקצה לקצה, תוך ליווי, ייעוץ ואישור מול הגורמים המוסמכים.

המבדק בוחן את התאמת המוסד החינוכי לדרישות הבטיחות, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל. 

  • מתן ליווי בנושאי בטיחות בהתאם לדרישות משרד החינוך.
  • הדרכות מקצועיות לסגלי הוראה, גננות, ע"בטים, אבות בית.
  • אישורים למוסדות חינוך בנושאי בטיחות - מוכרים על ידי משרד החינוך.
  • עריכת תיק שטח למוסדות חינוך.
  • ליווי מקצועי בתכנון מוסדות חינוך מהיבטי הבטיחות.
  • הדרכות והכשרות למטפלות, גננות.

בסיום המבדק מוגש למוסד החינוכי דו"ח ליקויים הבנוי על פי רמות חומרה במטרה לאפיין סדרי קדימות לטיפול.

לאחר תיקון הליקויים מונפק אישור בטיחות למוסד החינוכי.

 לפרטים התקשרו:

09-7450329לקבלת הצעת מחיר: