סקר סיכונים - כל מה שעליכם לדעת

סקר סיכונים - רקע

סקר סיכונים הינו תהליך שמטרתו לזהות ולהעריך את הסיכונים שבמבנה מסוים. סקר הסיכונים הינו המרכיב העיקרי של תוכנית הבטיחות ומהווה את הבסיס לביצועה. סיכונים לדוגמה: תשתית חשמל, תשתית מים, נקודות תורפה באש, עבודה עם כלי עבודה ומכונות מסוכנות, עבודה בגובה (אתרי בניה), עבודה באזורים עם חומרים כימיים מסוכנים. לכל מבנה/מפעל יש לבצע סקר סיכונים במטרה לבחון את הדרכים השונות שיאפשרו לנו למזער את הסיכון ואת התממשותו. בסביבה עם חומרים מסוכנים - נקפיד על כללי לבוש, ניקיון, שימוש במסיכות וכדומה.

סקר הסיכונים - מושגי יסוד

סקר סיכונים נותן תמונת בטיחות ברורה למקבלי ההחלטות בארגון ומהווה גורם משפיע בהחלטות התקציב לשנה הבאה. סיכון (risk): מפגע שאינו ניתן לסילוק, חומרתו והסבירות להתרחשותו הוערכו ועלול גרום לפגיעה בחיי אדם ואו בציוד. מפגע: ליקוי שעלול לגרום לפגיעה בחיי אדם, בעבודה, משימה או בציוד, וניתן לסילוק על ידי פעולה מתאימה.

סקר סיכונים - התהליך

  1. היכן הסיכון - תחילה נזהה יחד את כלל הסיכונים והמפגעים האפשריים, על ידי חשיבה מחוץ לקופסא, ניתוח המבנה ונקודות התורפה.
  2. התמודדות - על מנת להקטין את התממשות הסיכון ואף לבטלו, או לחילופין להקטין את הנזק שלו  במידה ויתממש, נכין דרכי התמודדות מפורטות לכל סיכון כגון: שלבי פעולה בהתרחשות אירוע, תדרוך לעובדים ומינוי גורם אחראי, התקנת תוספים שונים לציוד המפעל, ציוד מיגון, הדפסת הוראות ונהלים בכלל רחבי המבנה, שימוש במערכות בקרה למעקב אחר האירועים המתרחשים, שימוש במערכות התראה לאזעקה.
  3. בקרה מתמשכת - כדי להישאר עם היד על הדופק, יש צורך לעקוב אחר התהליכים במבנה/במפעל, ליישם את  ההחלטות ולוודא שרמת הסיכונים לא עלתה.

סקר סיכונים - חברת זרקו

חברת זרקו - הנדסת בטיחות בע"מ, מבצעת הליך סקר סיכונים רחב, היקפי ואיכותי, על ידי בניית מודלים שונים וניתוח מעמיק בכדי להוריד את הסיכונים ככל הניתן לאפשר בטיחות מירבית במבנה. במסגרת סקר הסיכונים, ננתח את נקודות התורפה של המבנה, כלי העבודה, הציוד, תהליכי העבודה ועוד, נתעדף את הסיכונים על פי חומרתם, נפיק תוכנית התמודדות מסודרת ונבצע בקרה בכדי להגיע לבטיחות מקסימלית - ללא תקלות וללא אירועים חריגים. סקר סיכונים נועד לבחון את האפשרויות למניעת תאונות/אסונות והדרכים להימנע מהם בתחום בטיחות האש. בסקר סיכונים נזהה את הסיכונים הפוטנציאליים, נעריך מצב, נכין תוכנית בטיחות לצמצום נזקים עתידיים ונלווה את הלקוח במהלך יישום סקר הסיכונים ומציאת פתרונות יצירתיים. סקר סיכונים מיועד למפעלים שעוסקים עם חומרים מסוכנים (חומרים דליקים ונפיצים), מבנים תעשייתיים, מפעלים המשתמשים בציוד עבודה, בנייני משרדים, מבנים ציבוריים ועוד. בנוסף לסקרי סיכונים, אנו מעניקים שירות לבניית תיק שטח לכלל סוגי המבנים, בהתאם  לדרישות רשויות הכבאות וההצלה.

דוגמה לסקר סיכוניםלפרטים התקשרו :

09-7450329לקבלת הצעת מחיר: