דרישות כיבוי אש

 

דרישות כיבוי אש - רקע


הרשות לכבאות והצלה עורכת ביקורות שנתיות במבנים חדשים ובמבנים קיימים על-מנת לוודא כי מתקיימת אכיפה של הדרישות.
על-מנת לקבל אישור לרישיון עסק מטעם הרשות המקומית יש לעמוד בדרישות שירותי הכבאות ולהכין במידת הצורך תיק שטח מסודר.
חברת זרקו הנדסת בטיחות נותנת שרותי ייעוץ והכוונה ללקוח - במטרה לעמוד בדרישות בטיחות אש ולקבל אישור אישור כיבוי אש לרישוי עסק.

קבלת אישור כבאות להקמת עסק חדש או לחלופין לחידוש רישיון של עסק קיים, דורשת הגשת בקשה לרשות מקומית אשר מעבירה לגוף הבטיחות אש בתחנת הכיבוי את הבקשה לבדיקה, בכדי שמפקח מטעם גוף הכיבוי יבצע ביקורת במבנה, יעביר דרישות להסדר הבטיחות אש ויאפשר לעסק לקבל רישיון או לחילופין לחדשו.

דרישות כיבוי אש - התהליך

הכבאות נדרשת לאשר את תוכנית העסק ואת המבנים, אשר נדרשים להציג:
1. תוכנית המפרטת את מבנה העסק בצורה מפורטת בקנה מידה של 1:100.
2. פירוט אודות לוחות החשמל במבנה
3. ציוד לכיבוי אש ומיקומו במבנים השונים
4. פתחים, כניסות ויציאות חירום
5. מערכות גפ"מ
6. מערכות מים לכיבוי אש ברחבי המבנה
7. שרטוט מערכת מיזוג האוויר במבנה.
8. חומרי הבניה בהם נעשה שימוש
9. פרטים כללים על העסק כגון מיקומו, מטרתו, מהות העסק, הפעילות הצפויה, קהל היעד המאייש את העסק (הן עובדים מקומיים והן לקוחות עוברים ושבים), שעות פעילות של העסק ופרטי הבעלים.

חוק רישוי העסקים מחייב את בעלי העסקים לעבור בדיקה מצד שירותי הכבאות, אשר בודקים את הנכס, מגישים דרישות בנושא בטיחות אש, ואוכפים את הדרישות הללו על מנת לאפשר לעסק לפעול בצורה חוקית.

דרישות כיבוי אש - שלבים בקבלת היתר בנייה

1. בקשה לקבלת היתר בניה על ידי היזם, באמצעות אדריכל. הרשות המקומית תגיש את הבקשה לוועדת התכנון, אשר תדרוש כאמור את אישור רשות הכבאות להיתר הבנייה.

2. הגשת תכנית מבנה וסקיצה לתחנת הכבאות - מגיש הבקשה או אדם מטעמו, יגישו את הסקיצה תוך סימון נקודות הבטיחות והכבאות בשרטוטים כפי שנדרש בתקנות הבנייה והתכנון.

3. פתיחת תיק מבנה בתחנת הכיבוי, והוצאת שובר לעורך הבקשה לתשלום אגרה בגין חוות דעת מקצועית בנושא.

4. בחינת תכניות על ידי מפקח בכדי למצוא נקודות תורפה וסיכונים אפשריים.

5. בשלב זה המפקח רשאי להוציא מסמך דחייה להמשך התהליך ולהיתר תוך נימוק הסעיפים שדורשים תיקונים. לאחר הגשת התוכנית המתוקנת, נבחנת שנית התוכנית.

6. מתן היתר בנייה - כאשר המפקח מאשר מול ועדת התכנון את הבקשה, הרשות לכבאות למעשה מעניקה מתן להיתר בנייה. בטרם אכלוס ופעילות בעתיד, על האדריכל לפרט אישורים שונים לאחר סיום הבנייה.

7. ביקורות בנייה מטעם תחנת הכבאות במבנים השונים.

8. סיום הבנייה לאחר ווידוא סידורי בטיחות - לאחר העמידה בתנאים להיתר הבנייה, מגיע מפקח בטיחות אש מטעם הרשות, לבצע בדיקת ביקורת לסיום הבנייה.

9. חיבור לרשת חשמל - לפני החיבור לתשתית החשמל, יש לוודא כי אמצעי הבטיחון השונים תואמים את תוכנית שאושרה ולאחר מכן לאפשר למבנה להשתמש בחשמל עבור הרצת ציוד ומערכות המבנה בלבד - ללא מתן אישור אכלוס ללקוחות ועובדים.

10. מתן אישור אכלוס, ביקורת סופית, טופס אכלוס ואישור מטעם המפקח. בשלב זה נבדקת מניעת הדליקות וניתן טופס הסכמה לאכלוס המבנה אשר יכול לפעול בצורה שוטפת ותקינה.לפרטים התקשרו:

09-7450329לקבלת הצעת מחיר: