הכנת נהלי בטיחות ונהלי חירום.

מטרת כתיבת נהלים הינה תיעוד שיטת העבודה ו/או דרכי ביצוע פעילות ליצירת נורמת עבודה אחידה, בעלת יכולת להדרכה, לאכיפה ולפיקוח, כולל הגדרת אחריות וסמכות. הנהלים יוצרים שפה משותפת לכלל המנהלים והעובדים ומתארים את שגרת העבודה. הקפדה על נהלים מבטיחה תהליך בטיחותי ומאפשרת סדר פעולות נכון והגדרת אחריות וסמכות.

כתיבת נהלי בטיחות

נוהל כתוב כהלכה מגדיר את מדיניות הארגון ומטרותיו, את השיטה לביצוע התהליך שלשמו נכתב הנוהל, את בעלי התפקידים שלוקחים בו חלק ואת תחומי האחריות של כל אחד מהם. 

נוהלי בטיחות הם כלי ניהולי ותפעולי בעל חשיבות רבה ביותר. כתיבת נהלי בטיחות והוראות עבודה היא כלי להשגת יעדים בארגון בצורה מוגדרת.

אנו מכינים נהלי בטיחות בהתאם לסיכונים הקיימים במפעל ובמוסדות.

אנו מכינים נהלי בטיחות שניתן ליישם בשטח!

כמו כן אנו מכינים ללקוחותינו נהלים נוספים, תיק שטח ועוד.לפרטים התקשרו:

09-7450329לקבלת הצעת מחיר: